آرمان تبریز-شهردار منطقه ۱ تبریز از آغاز عملیات عمرانی احداث ۳ میدان ورزشی در سطح این منطقه خبر داد.

آرمان تبریز-شهردار منطقه ۱ تبریز از آغاز عملیات عمرانی احداث ۳ میدان ورزشی در سطح این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما ؛رضا پاک نهاد ادامه داد: چند پروژه مهم عمرانی با هدف ایجاد بستر مناسب جهت سلامت شهروندی در دست اجرا داریم که می‌تواند در این حوزه نقش مهمی ایفا کند.

شهردار منطقه ۱ تبریز گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت شهروندی به ویژه ورزش باعث کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش روحیه نشاط و کاهش بیماری و هزینه‌های درمانی می شود که بخشی از این اقدامات برعهده شهرداری است و بر همین اساس ۳ پروژه مهم میدان ورزشی را در دست اجرا داریم.

وی به پروژه میدان ورزشی فوتبال و والیبال در ضلع شمالی بوستان شمس تبریزی، زمین فوتبال میدان ولی امر و میدان فوتبال بوستان بزرگ سلامت اشاره کرد و افزود: تمامی این میادین با چمن مصنوعی و ابعاد استاندارد احداث می شوند.