آرمان تبریز-شهردار منطقه ۹ تبریز گفت: احداث مخزن بتنی ۱۰۰۰ متر مکعبی جهت تأمین آب مورد نیاز فضای سبز در شهرک خاوران اواخر امسال به بهره برداری می رسد.

آرمان تبریز-شهردار منطقه ۹ تبریز گفت: احداث مخزن بتنی ۱۰۰۰ متر مکعبی جهت تأمین آب مورد نیاز فضای سبز در شهرک خاوران اواخر امسال به بهره برداری می رسد.
به گزارش خبرنگار ما؛ بهرام نسیانی با اعلام این خبر اظهار داشت: اولین مخزن بتنی آب در شهرک خاوران، با هدف تأمین منابع آبیاری فضای سبز شهرداری منطقه۹ و جلوگیری از هدررفت آب های سطحی و روان آب ها، در حال احداث است.
شهردار منطقه ۹ افزود: با راه‌اندازی این مخزن، امکان ایجاد آبیاری تحت فشار نیز فراهم شده و با بهره‌برداری از این مخزن ذخیره، مشکل آبیاری فضاهای سبز در این محدوده رفع می شود.
نسیانی افزود: ساخت این مخزن ۱۰۰۰متر مکعبی، دارای پیشرفت ۵۵ درصدی بوده و این پروژه در ماههای آتی به بهره برداری می رسد.