آرمان تبریز- تصاویری از رزمندگان دوران دفاع مقدس در خط مقدم از عملیات های متعدد ؛ کجایند مردان بی ادعا - به یاد عملیات پیروزمندانه بیت المقدس ۲ ماووت
محمدرضا ایازی از رزمندگان و جانبازان دوران دفاع مقدس