آرمان تبریز-میزخدمت حضوری با رسیدگی به درخواست بیش از 7 هزار مراجعه کننده در سه ماهه نخست سالجاری فرایندی مثمرثمر در ارائه خدمات بهینه بوده است.

آرمان تبریز-میزخدمت حضوری با رسیدگی به درخواست بیش از ۷ هزار مراجعه کننده در سه ماهه نخست سالجاری فرایندی مثمرثمر در ارائه خدمات بهینه بوده است.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مدیر عامل شرکت با اعلام این مطلب گفت:در سالجاری بیش از  ۷ هزار نفر با مراجعه به میزخدمت مستقر در ادارات  سطح استان از خدمات شرکت در کمترین زمان ممکن بهره مند گردیده اند.
سیدرضا رهنمای توحیدی کاهش زمان رسیدگی به امور و پرهیز از ارجاعات غیرضروری را مهمترین هدف استقرار میز خدمت در ادارات اعلام کرد و اظهار داشت: علاوه بر میز خدمت حضوری، بکارگیری میزخدمت الکترونیکی و مکانیزه سازی ارائه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان دولت تا حد زیادی از مراجعات مردمی کاسته و در زمان و هزینه مشترکین صرفه جویی گردیده است.
وی با اشاره به اینکه میزخدمت میتواند منجر به تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از سرگردانی مردم درساختمان های اداری شود اظهار داشت: هم اکنون تمامی درخواست های واصله به این مرکز ثبت و رهگیری گردیده و درصورت نارضایتی از روند رسیدگی شماره تلفن ۳۴۴۹۶۴۴۱ جهت رسیدگی به شکایات مشتریان محترم اطلاع رسانی گردیده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان به روش های اطلاع یابی از نحوه ارائه خدمات اشاره و تصریح کرد: ارتقای سایت شرکت و درج مدارک و مستندات مورد لزوم جهت ارائه خدمات،کتابچه راهنمای شرکت، پاسخگوی ۳۱۹۴ ، دفاتر پیشخوان ، میزخدمت حضوری و الکترونیکی مهمترین مسیرهای دستیابی و اطلاع از روند اجرای امور در شرکت گاز استان می باشد.