آرمان تبریز تبریز-مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری آذربایجان شرقی گفت: ضروری است مدیران برای خارج شدن از مشکلات کنونی، به اصلاحات جزئی بپردازند و بی اعتمادی مردم و فرسایش سرمایه اجتماعی را که آفت اصلی نظام به شمار می رود، از بین ببرند.

آرمان تبریز تبریز-مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری آذربایجان شرقی گفت: ضروری است مدیران برای خارج شدن از مشکلات کنونی، به اصلاحات جزئی بپردازند و بی اعتمادی مردم و فرسایش سرمایه اجتماعی را که آفت اصلی نظام به شمار می رود، از بین ببرند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛رضا استادرحیمی در جلسه شورای اداری شهرستان مرند، به انجام سیستم مساله یابی توسط مدیران تاکید کرد و افزود: بعد از پیدا کردن مساله، برخورد با مساله باید مناسب باشد.

وی همچنین به لزوم کاهش مسائل اجتماعی اشاره کرد و گفت: سیستم فرهنگی ما نیز باید به عنوان موتور اصلی برای رفع مشکلات موجود عمل کرده و در راستای افزایش امید و اعتماد به نظام عمل کند.

استادرحیمی اظهار داشت: غرور و اعتماد بیجا که در برخی مدیران وجود دارد نیز باید کنار گذاشته شود و به جای پرداختن به مسائل کلی نظام که در حیطه وظایف آنها نیست به حل مشکلات مردم بپردازند.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به وجود تهدیدات ذهنی و عینی برای کشور اظهار داشت: در کنار تهدیدات عینی همچون جنگ و تجاوز، تهدیدات ذهنی خیلی مهم است چرا که در آن همه یک نوع احساس باخت دارند.

وی با بیان اینکه در زمان جنگ، همه به ارزش های انقلاب پایبند بوده و هیچ کس احساس خطر نمی کرد، افزود: در شرایط کنونی که با تهدیدات مختلف فضای مجازی روبرو بوده و در یک فضای فرا واقعیت زندگی می کنیم دولت سعی می کند با وجود همه این مسائل، رفاه مردم را تامین کند.

استادرحیمی تاکید کرد: اکنون ایستادگی در برابر تهدیدات ذهنی موجود در جامعه یک موضوع حیاتی است و نباید اجازه دهیم این تهدیدات شرایط کشور را آشفته کند.

فرماندار مرند هم با بیان اینکه اولویت ما در شهرستان در کنار پیشبرد امور، اعتمادسازی است، گفت: در این راستا حضور مردم در صحنه های مختلف، اعتماد مردم به نظام و انقلاب را نشان می دهد.

داود گرشاسبی با بیان اینکه شعار ما در شهرستان «توسعه بر بستر آرامش» است، افزود: سیاست اول ما در شهرستان در کنار پیشبرد امور به دور از جدل و ستیز، اعتمادسازی است.

وی گفت: بزرگترین دغدغه ما هنگام آغاز فعالیت در شهرستان، وجود نگاه بخشی بود که ما سعی کردیم با هم افزایی و افزایش روابط بین بخشی، در مسیرتوسعه شهرستان قدم برداریم.

در این جلسه با حکم استاندار آذربایجان شرقی، علی نیک‌نفس به عنوان بخشدار مرکزی و بهرام ملکی به عنوان بخشدار یامچی شهرستان مرند معرفی شدند.