آرمان تبریز- رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت :به منظور رسیدن به اهداف متعالی سلامت باید تمام دستگاه‌های اجرایی و مردم در بهبود و ارتقای عادلانه  شاخص‌های سلامت مشارکت داشته باشند.

آرمان تبریز- رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت :به منظور رسیدن به اهداف متعالی سلامت باید تمام دستگاه‌های اجرایی و مردم در بهبود و ارتقای عادلانه  شاخص‌های سلامت مشارکت داشته باشند.

به گزارش خبرنگار ما؛دکتر صومی داشتن یک برنامه جامع و مصوب برای بهبود سلامت مردم در شاخص‌های تعیین شده ، با مشارکت مسئولان و مردم در تدوین برنامه و ایجاد نظام‌های استقرار برنامه جامع در گستره استان را از اهداف تدوین برنامه جامع سلامت استان عنوان کرد .
وی اظهار داشت: برنامه جامع سلامت استان در واقع یک سند بالادستی در جغرافیای استانی است که با هدف ارتقای عادلانه شاخص‌های سلامت توسط تمام دستگاه‌ها و نمایندگان مردم تحت نظر استاندار تصویب و اجرا می‌شود.

دکتر صومی همچنین بیان کرد: برنامه جامع سلامت استان یک سند راهبردی در هر چهار بعد سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است، این سند حاوی تحلیل وضعیت سلامت استان، دورنما و اهداف راهبردی تا سال ۱۴۰۰ در استان می باشد که در آن مداخلات، الزامات ارتقای سلامت و تکالیف دستگاه‌های اجرایی و مشارکت کنندگان به تصویب کارگروه سلامت و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خواهد رسید .

ایشان با اشاره به تبیین و تهیه طرح جامع سلامت استان بیان کرد: سلامت یک بحث همه‌جانبه و فرابخشی است و بسیاری از عوامل اجتماعی و فردی و ارکان مختلفی در آن تاثیر‌گذار هستند، دراین راستا باید سهم و نقش دستگاه‌ها و به ویژه مشارکت مردمی در قالب خیرین و سازمانهای مردم نهاد در حوزه سلامت مشخص شود .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز افزود:برنامه جامع سلامت استان ،مشارکت مردم را در فعالیتهای سلامت محور به همراه خواهد داشت.

گفتنی است : تا کنون تعداد ۶۵ جلسه درون بخشی و ۱۵جلسه برون بخشی و۲۰ جلسه با شبکه های بهداشت و درمان شهرستانها در این راستا تشکیل شده و حدود ۸۰ درصد از فرایند تهیه و تدوین برنامه جامع سلامت استان آماده شده است .

وی ابراز امیدواری کرد با تدوین و اجرای هماهنگ این طرح جامع بتوانیم در ارتقای شاخص های سلامت استان قدم موثری برداریم .