آرمان تبریز-مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی، ضمن بازدید از طرح های عمرانی شهر شبستر، خدمات شبانه روزی این شهرداری را مورد تمجید قرار داد.

آرمان تبریز-مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی، ضمن بازدید از طرح های عمرانی شهر شبستر، خدمات شبانه روزی این شهرداری را مورد تمجید قرار داد.
به گزارش خبرنگار ما از شبستر، مرتضی علیخانی در سفر به شهر شبستر، از روند اجرای پروژه های عمرانی و واحدGIS این شهر بازدید کرد.

مرتضی علیخانی با اشاره به ضرورت توسعه فضای سبز شبستر، وضعیت معابر، زیباسازی و جمع آوری زباله ها را خوب ارزیابی کرد و افزود: خوشبختانه شهرداری شبستر با توجه به روکود اقتصادی حاکم بر جامعه ، از لحاظ اجرای پروژه های عمرانی و درآمد زایی که یکی از تاکیدات وزارت کشور  و نیاز شهرداری ها می باشد در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه شهرداری شبستر در بحث GIS به عنوان پایلوت در استان انتخاب شده ابراز امیدواری کرد: یکی از سیاست های اصلی دولت، الکترونیکی کردن سیستم ادارات و در شهرداری هاست و شهرداری شبستر در این زمینه پیشرفت چشمگیری داشته است .مرتضی علیخانی گفت: نرم افزارGIS در شهرداری ها باعث نظارت بیشتر بر سیستم های مختلف شهرداری و کاهش هزینه ها شده و سهولت کار برای همکاران و مردم ایجاد نموده است.
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی در خاتمه ابراز امیدواری کرد : قطعا این نرم افزار که در شبستر تکمیل می شود در سیستم مدیریت شهری کمک شایانی خواهد داشت و امیدواریم دستگاه های خدمات رسان هم از این نرم افزار استفاده کنند.