آرمان تبریز-مدیر کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی از کاهش بیماری تب مالت در جوامع انسانی در اثر واکسیناسیون بروسلوز در یک میلیون و 323 هزار راس دام در استان خبر داد.

آرمان تبریز-مدیر کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی از کاهش بیماری تب مالت در جوامع انسانی در اثر واکسیناسیون بروسلوز در یک میلیون و ۳۲۳ هزار راس دام در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛دکتر امیرحسین بهداد مدیرکل دامپزشکی استان با اشاره به افزایش ۲۲٫۵ درصدی پایش و مراقبت از بیماری های دامی در استان آذربایجان شرقی، گفت: در سال گذشته تعداد ۹۲۶۹ مورد بازدید از مراکز نگهداری دام در استان صورت گرفته است و بیش از ۱۱ میلیون راس دام در مجموع مورد واکسیناسیون انواع بیماری ها قرار گرفته اند که این مقدار نسبت به سال گذشته ۲۰٫۵ درصد افزایش را نشان می دهد و در اثر این افزایش شاهد کاهش کانونهای اغلب بیماری های دامی نسبت به سال ۹۶ بوده ایم، همچنین شاهد کاهش بیماری مشترک بروسلوز یا همان تب مالت در جوامع انسانی نسبت به سال ۹۶ بودیم که با توجه به وسعت عملیات واکسیناسیون و پوشش مناسب جمعیت دام استان، بیش از یک میلیون و ۳۲۳ هزار راس دام سبک و سنگین بر علیه این بیماری واکسینه شده اند و اداره کل دامپزشکی استان توانسته است طی پنج سال پیاپی، روند رو به کاهش این بیماری را در استان تثبیت نماید.

وی همچنین افزود: در حوزه بهداشت و مدیریت بیماری های دام طی سال گذشته بیش از ۹۵۳ هزار رأس گوسفند و بز بر علیه بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک و بیش از ۳ میلیون راس گوسفند و بز در مقابل بیماری آبله واکسیناسیون شده اند.

وی افزود: در راستای شناسایی بیماری های مختلف دامی و مشترک بین انسان و دام ۲۴۶۳ نمونه اخذ و به آزمایشگاه های مرجع ارسال شد که این مقدار نسبت به سال گذشته افزایش ۳۷٫۵ درصدی داشته است.