آرمان تبریز-لکه گیری و آسفالت مسیر دوچرخه سواری در جاده ائل گلی توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲ تبریز انجام شد.

آرمان تبریز-لکه گیری و آسفالت مسیر دوچرخه سواری در جاده ائل گلی توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲ تبریز انجام شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ در این اقدام که به منظور ترمیم چاله ها و اصلاح آسفالت این مسیر صورت گرفت ۲۰۰ تن آسفالت مورد استفاده قرار گرفت.

این مسیر به طول سه کیلومتر و با استفاده از روش های نوین لکه گیری شد.

اجرای لکه گیری اساسی معابر با روش کاترزنی و زیرسازی در معابر اصلی از نخستین روزهای اردیبهشت ماه آغاز شده است.