آرمان تبریز-منتخبین مسابقه طراحی المان های نوروزی ارس مشخص شدند.

آرمان تبریز-منتخبین مسابقه طراحی المان های نوروزی ارس مشخص شدند.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛طرح المان نوروزی خوش و بش، اثر عفت بهار از مشهد عنوان نخست را به خود اختصاص داد.
وی افزود: طرح المان نوروزی شیر های سنگی اثر اسفندیار مراد پور از نقده و طرح المان نوروزی مجسمه فیگوراتیو مرد تکم گردان اثر طرلان بحری از تبریز به ترتیب رتبه های دوم و سوم را کسب کردند.
مدیر امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد ارس و دبیر مسابقه طراحی المان های نوروزی ارس از انتخاب المان های برتر این مسابقه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، جواد کاموسی با اعلام این خبر، گفت: بر اساس ارزیابی هیأت داوران مسابقه طراحی المان های نوروزی ارس از حدود ۷۰ اثر رسیده به دبیرخانه، برخی از این آثار به عنوان المان های برگزیده معرفی شدند.
وی افزود: در بررسی المان های ارسالی به مسابقه، رویکردهای فراخوان، توجه به ایده های های نو و خلاقانه و پرداختن به مفاهیم نوروز باستانی و آئین مرسوم آذربایجان مورد توجه قرار گرفته است.
کاموسی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، طرح المان نوروزی خوش و بش، اثر عفت بهار از مشهد عنوان نخست را به خود اختصاص داد.
وی افزود: طرح المان نوروزی شیر های سنگی اثر اسفندیار مراد پور از نقده و طرح المان نوروزی مجسمه فیگوراتیو مرد تکم گردان اثر طرلان بحری از تبریز به ترتیب رتبه های دوم و سوم را کسب کردند.
دبیر مسابقه طراحی المان های نوروزی ۹۸ ارس، در پایان گفت: با توجه به نیاز سازمان منطقه آزاد ارس و مناطق منفصل محدوده به ۵ المان جهت بهسازی میادین و اجرای المان های نوروزی، تعداد آثار انتخابی تا رتبه های ششم توسط هیأت داوران تعیین شده و نسبت به اجرای آن براساس اولویت های اجرایی و توافق با صاحبان اثر اقدام خواهد شد. ایازی