آرمان تبریز- معاون قضایی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی بر تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در استان تأکید کرد.

آرمان تبریز- معاون قضایی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی بر تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در استان تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛بابک محبوب علیلو در اولین جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان در سال ۱۳۹۸ با تشکر از اعضای کارگروه در اجرای برنامه های سال ۱۳۹۷،برتحقق فرمایش مقام معظم رهبری در راستای رونق تولید با پیشگیری از قاچاق کالا و ارز تأکید کرد.
وی با اشاره به وضعیّت انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در استان،تعیین تکلیف کالاهای موجود را ضروری دانست و تسریع معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز در پاسخگویی به استعلامات سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را خواستار شد.
معاون قضایی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همچنین بر جلوگیری از خروج دام زنده از استان تأکید کرد و هماهنگی دستگاه های ذیربط در ایمن موضوع را خواستار شد.
در این جلسه اقدام های انجام یافته در فرودگاه شهید مدنی راجع به بازرسی های فرودگاهی و مشکلات مربوط به آن و نیز طرح برخورد و مقابله با برندهای بدون مجوز لباس بررسی شد.
در ادامه پس از بحث و بررسی مقرر شد تعدادی از اعضای کارگروه از انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در استان بازدید کرده و گزارش مربوطه را به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ارایه دهند.