آرمان تبریز-جانشین فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی گفت: پلیس استان با اشراف اطلاعاتی از فعالیت ۶ متهم فرصت طلب و سود جو، تعداد ۶۱۰ هزار عدد انواع مواد محترقه خطرناک را کشف و ضبط کرد.

آرمان تبریز-۶۱۰ هزار عدد انواع مواد محترقه در استان کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرنگار ما؛جانشین فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی گفت: پلیس استان با اشراف اطلاعاتی از فعالیت ۶ متهم فرصت طلب و سود جو، تعداد ۶۱۰ هزار عدد انواع مواد محترقه خطرناک را کشف و ضبط کرد.
سردار علی محمدی با بیان این که در این رابطه ۵ دستگاه خودرو توقیف شده است، افزود: ۳۰۰ هزار عدد از این مواد محترقه در یک عملیات در مرکز استان کشف و تعداد ۳۱۰ هزار عدد هم در دیگر شهرستان های استان کشف شده است.