آرمان تبریز- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: سیم کشی های داخلی مغازه های بازار باید ساماندهی شود.

 

آرمان تبریز- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: سیم کشی های داخلی مغازه های بازار باید ساماندهی شود.

به گزارش خبرنگار ما؛ عادل کاظمی در خصوص وضعیت تاسیسات مشترکین در داخل مغازه‌های بازار بزرگ تبریز، بیان کرد: وضعیت تاسیسات مشترکین در داخل مغازه ها، نامناسب و غیر استاندارد می باشد و ضرورت دارد شرکت های ذی صلاح و حرفه ای دارای صلاحیت تاسیسات داخلی مغازه ها بازدید و بررسی نمایند و موارد غیر استاندارد و غیر ایمن شناسایی شده و صاحبان مغازه ها نسبت به اصلاح داخلی تاسیسات شان اقدام نمایند تا از بروز حوادث مشابه پیشگیری شود.

 وی ادامه داد: برای تاسیسات قبل از کنتور نیز با هماهنگی دستگاه های خدمات رسان ذی نقش میراث فرهنگی، شهرداری، مسئولین شهر و استان برنامه ریزی شده و اقدامات با فاز بندی و اولویت بندی انجام گیرد.

کاظمی با تاکید بر اصلاح و ساماندهی تاسیسات  داخل بازار تصریح کرد: شرکت توزیع نیروی برق تبریز همچون گذشته آمادگی خود را به منظور برنامه ریزی برای تهیه طرحی جامع برای اصلاحات و ساماندهی تاسیسات برق در بازار و در قسمت های قبل از کنتور مشترکین، اعلام می دارد.