آرمان تبریز-نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به پروژه عظیم قطار شهری تبریز گفت: تکمیل قطار شهری در شهر تبریز به عنوان مرکز آذربایجان بدون شک توسعه تمام شهرهای آذربایجان را در پی دارد.

آرمان تبریز-نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به پروژه عظیم قطار شهری تبریز گفت: تکمیل قطار شهری در شهر تبریز به عنوان مرکز آذربایجان بدون شک توسعه تمام شهرهای آذربایجان را در پی دارد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ضیاءاله اعزازی  ضمن حضور در سازمان قطار شهری تبریز و حومه در نشست مشترک با مدیرعامل این سازمان اظهار کرد: پروژه مترو تبریز تنها یک پروژه شهری نیست بلکه به عنوان یک پروژه مهم استانی باید قلمداد شود.
وی ضمن اعلام همراهی نمایندگان به منظور پیشبرد اهداف و برنامه‌های قطار شهری تبریز گفت: به عنوان نماینده مردم در مجلس قول کمک و پیگیری‌های لازم را می دهم.
مصطفی مولوی مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز و حومه نیز در این نشست با اشاره به آخرین اقدامات صورت گرفته در خطوط یک، دو، سه و چهار قطار شهری تبریز گفت: با وجود تمام محدودیت ها و شرایط سخت اقتصادی تلاش کرده ایم که پروژه سرپا باشد.
وی از برنامه ریزی های صورت گرفته به منظور بهره برداری از تمام مسیر خط یک قطار شهری تبریز تا پایان سال جاری خبر داد و افزود: تلاش می‌کنیم تا همچون گذشته با چند ایستگاه عبوری امسال قطار را به خط پایانی لاله برسانیم.