آرمان تبریز-فرمانده سپاه آذربایجان شرقی با اشاره به نقش نیروهای مسلح در کمک رسانی به مردم سیل زده، گفت: حضور نیروهای مسلح در مناطق سیل زده کشور یک اتفاق بی سابقه و مبارک بود.

آرمان تبریز-فرمانده سپاه آذربایجان شرقی با اشاره به نقش نیروهای مسلح در کمک رسانی به مردم سیل زده، گفت: حضور نیروهای مسلح در مناطق سیل زده کشور یک اتفاق بی سابقه و مبارک بود.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ عابدین خرم در جلسه قرارگاه سازندگی، ضمن ارائه گزارش از حضور نیروهای جهادی استان در مناطق سیل زده، حضور نیروهای مسلح را در کمک رسانی به مردم سیل زده نشانگر مردمی بودن آن ها عنوان کرد.

وی اظهارداشت: آذربایجان شرقی از استان های پیشرو و پیشگام در مناطق سیل زده است و خدماتی که از ابتدای سال آغاز شده همچنان برای بازسازی ادامه دارد.

گروه های جهادی سپاه عاشورا در پی وقوق سیل بالافاصله در شهر آق قلا گلستان حضور یافتند و سپس گروه های دیگر در پلدختر و خوزستان به کمک رسانی پرداختند که تا استقرار موقعیت عادی همچنان در این مناطق در حال فعالیت هستند.