آرمان تبریز-با ابلاغ دکتر "محمد محمدپور" مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، روسای جدید واحدهای مختلف اداره کل منصوب شدند.

آرمان تبریز-با ابلاغ دکتر “محمد محمدپور” مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، روسای جدید واحدهای مختلف اداره کل منصوب شدند.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،بر اساس این ابلاغ‌ها، “علی افشنگی” به عنوان مسئول دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی، “سیدناصر سیدی” به عنوان مسئول امور اداری اداره‌ی کل، “مصطفی گنجوی اسکویی” به عنوان رئیس اداره امور اداری و مالی، “ارسلان رحیم‌خانی” به عنوان سرپرست مجتمع فرهنگی هنری خسروشاه، عباسعلی زارع به عنوان رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آذرشهر و “مهرداد ولی‌پور” به عنوان مسئول روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان معرفی شدند.