آرمان تبریز- محمد کلامی مدیر کل کمیته امداد استان در آیین نکوداشت خیران با اشاره به شبهات دشمنان در خصوص هزینه کردن صدقات مردمی در خارج از کشور گفت: از لحاظ شرعی نمی توانیم صدقات یک شهر را در شهری دیگر هزینه کنیم.

آرمان تبریز- محمد کلامی مدیر کل کمیته امداد استان در آیین نکوداشت خیران با اشاره به شبهات دشمنان در خصوص هزینه کردن صدقات مردمی در خارج از کشور گفت: از لحاظ شرعی نمی توانیم صدقات یک شهر را در شهری دیگر هزینه کنیم.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،وی ادامه داد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، کل صدقات مردم استان در سال ۹۷ مبلغی در حدود ۱۴ میلیارد تومان می شود و این در حالی است که کمیته امداد استان ماهیانه به غیر از هزینه های درمان، مسکن، آموزش و… مبلغی در حدود ۱۸ میلیارد تومان مستمری پرداخت می کند.

مدیر کل کمیته امداد استان یادآور شد: علاوه بر اشکال شرعی، طبق آمار ذکر شده، عملا پولی برای انتقال صدقات مردمی به خارج از کشور هم نمی ماند و کل صدقات سالیانه مردمی کفاف ۲۰ روز از مستمری مددجویان را می دهد.

کلامی همچنین در خصوص شبهه پرداخت حقوق کارکنان کمیته امداد از محل صدقات، گفت: تمام هزینه های جاری و ساختمان های کمیته امداد ردیف بودجه دولتی دارند و ریالی از کمک های مردمی برای این امور صرف نمی شود.

وی افزود: کسانی که این شبهه را مطرح می کنند، واقعیت را می دانند اما از بی اطلاعی برخی مردم سوءاستفاده می کنند.