آرمان تبریز-معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۱ تبریز از ادامه عملیات پی کنی و خاکبرداری پروژه احداث سیل بند در انتهاب خیابان شهید رجایی خبر داد.

آرمان تبریز-معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۱ تبریز از ادامه عملیات پی کنی و خاکبرداری پروژه احداث سیل بند در انتهاب خیابان شهید رجایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مادر تبریز، رامین نصرالله پور با بیان این مطلب اظهار داشت: این پروژه می تواند در مواقع بحرانی و سیلاب ها نقش مهمی ایفا کرده و هدایت آب های روان را عهده دار باشد.

وی گفت: پروژه مذکور در مراحل عملیات خاکبرداری و پی کنی بوده که پیشرفت قابل توجهی داشته و با دقت و حساسیت ویژه ای در حال انجام آن هستیم.