آرمان تبریز-معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز از دریافت مجوز قانونی برای استخدام ۲۶۰ آتش نشان در سال ۹۸ خبر داد.

آرمان تبریز-معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز از دریافت مجوز قانونی برای استخدام ۲۶۰ آتش نشان در سال ۹۸ خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما، مرتضی موحدنیا با اشاره به اجرای طرح توسعه نیروی انسانی به دستور شهردار تبریز، افزود: مجوز استخدام و تامین نیروی مورد نیاز آتش نشانی شهرداری تبریز از مبادی قانونی اخذ شده است.
وی اظهار کرد: این طرح استخدامی در قالب برگزاری آزمون رسمی انجام می شود.
موحدنیا با اعلام اینکه فرآیند آغاز برگزاری آزمون استخدامی جدید تا پایان نیمه اول سال جاری اجرا می شود، تصریح کرد: جرئیات بیشتر اجرای این طرح متعاقبا در سایت رسمی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز و سایت استانداری آذربایجان شرقی منتشر می شود و داوطلبان می توانند روند اجرایی آن را از این سایت رصد و پیگیری کنند