آرمان تبریز-همزمان با بازنشستگی علی فرخی شهردار سابق منطقه هفت تبریز، سرپرست جدید این شهرداری معرفی شد.

آرمان تبریز-همزمان با بازنشستگی علی فرخی شهردار سابق منطقه هفت تبریز، سرپرست جدید این شهرداری معرفی شد.

به گزارش  خبرنگار ما در تبریز، با حضور جمعی از معاونین و مدیران شهری، از زحمات چندین ساله علی فرخی در مجموعه شهرداری تبریز قدردانی و محمدرضا جعفری به عنوان سرپرست جدید این منطقه معرفی شد.

گفتنی است فرخی بعداز ۳۰ سال خدمت در مجموعه شهرداری تبریز به افتخار بازنشستگی نایل آمد .

محمدرضا جعفری پیش از این به عنوان معاون اداری و مالی شهرداری منطقه هفت مشغول به خدمت بوده و در حال حاضر با حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست این منطقه نیز  منصوب شد.