آرمان تبریز-سنجش میزان رضایت مراجعین شرکت گاز استان آذربایجان شرقی مکانیزه می شود.

آرمان تبریز-سنجش میزان رضایت مراجعین شرکت گاز استان آذربایجان شرقی مکانیزه می شود.
به گزارش خبرنگار ما،سیدرضا رهنمای توحیدی با اعلام این مطلب گفت: در راستای استقرار دولت الکترونیک و حرکت به سوی فناوری های روز ، سامانه مکانیزه نظرسنجی از مراجعین شرکت بصورت پایلوت در ستاد مرکزی مکانیزه شد.
وی در توضیح قابلیت های نرم افزاری این اقدام ادامه داد: در این سامانه ضمن درج تصاویر کارکنان واحدها، امکان شناسایی نارضایتی از رفتار کارکنان بر اساس تصاویر مربوطه میسر بوده و تمامی اطلاعات مندرج بصورت سیستمی ثبت و توسط نرم افزارهای مربوطه تحلیل و پردازش می گردد.
توحیدی اظهار داشت: در راستای جلوگیری از دخل و تصرف و هر گونه تحریف در نتایج پروژه نرم افزار مربوطه با قابلیت های علمی و آماری تجهیز گردیده است.
وی با اشاره به اهمیت نظرات مشتریان سازمانی در بهبود خدمات ارائه شده، تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح امکان آرشیو نظرات و داده ها و تحلیل سیستمی و اقدامات بهبود بر اساس نیازهای مراجعین سازمانی بوده که در گام اول پس از اخذ بازخوردهای لازم در سایر مناطق نیز اجرا خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اعلام کرد: رسیدگی به درخواست های مردمی در کمترین زمان ممکن، کاهش مراجعات مردمی، افزایش کیفیت خدمات مهمترین سرفصل های اجرایی در شرکت گاز استان است.