آرمان تبریز-بخش هایی از فضای سبز سطح حوزه منطقه ۱ تبریز ساماندهی می شود.

آرمان تبریز-بخش هایی از فضای سبز سطح حوزه منطقه ۱ تبریز ساماندهی می شود.

به گزارش خبرنگار ما ؛ ساماندهی بخش هایی از فضای سبز پارک ها و بوستان های سطح این منطقه توسط واحد فضای سبز در دستور کار قرار گرفت.

واحد فضای سبز منطقه یک در طرح جدیدی که جهت اصلاح، ساماندهی و زیباسازی فضای سبز پارک ها و بوستان ها در نظر گرفته است اقدامات ویژه‌ای انجام می‌دهد.

مسئول فضای سبز منطقه ۱ تبریز در این خصوص اعلام کرد: این اقدامات شامل دفع علف هرز در مقابل باغلارباغی و پارک مینیاتور، پارک ولیعصر، لکه‌گیری چمن میدان ولیعصر، گلکاری سنگ فرش ولیعصر، کاشت گل نشائی در پارک آتالار و آنالار، دفع علف هرز و ترمیم تشتک و بانکت و برداشتن نخاله در مسیر بلوار استاد شهریار است که هم اکنون در قالب طرح ساماندهی و زیباسازی توسط واحد فضای سبز انجام می‌ گیرد.