آرمان تبریز-در روزهای اخیر، اظهارات برخی از بزرگان و دلسوزان نظام و کشور و مراجع بزرگوار تقلید در خصوص بحران اخلاق و معنویت در جامعه و ضرورت رعایت اخلاق در سیاست و خطر تشدید دروغگویی در سطوح مختلف اجتماع در رسانه‌های گروهی منعکس گردید.

آرمان تبریز-در روزهای اخیر، اظهارات برخی از بزرگان و دلسوزان نظام و کشور و مراجع بزرگوار تقلید در خصوص بحران اخلاق و معنویت در جامعه و ضرورت رعایت اخلاق در سیاست و خطر تشدید دروغگویی در سطوح مختلف اجتماع در رسانه‌های گروهی منعکس گردید.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،علوم اجتماعی و انسانی بدلیل فراگیر بودن دامنه نفوذ آن در اقشار گوناگون جامعه ، علاوه از اینکه هیچگاه از قاعده و قانون قطعی برخوردار نیست بلکه همواره با تذکر و یادآوری صاحبان اندیشه، دستخوش دگرگونی و تکامل است.

از سوی دیگر وجود اندیشمندان و روشنفکران و ریش سفیدان هر قوم و ملتی، ذخایر ارزشمندی است تا همواره جریان سیال و شکل‌پذیر تذکر و یادآوری را فرایاد آحاد جامعه بیاورند و مسیر تعالی را از گزند و آسیب انحراف در امان نگه دارند .با امعان نظر به اینکه شرع مقدس نیز، تذکر و یادآوری و امر به معروف و نهی از منکر را جزو واجبات دین بر می شمارد.

اما متاسفانه عدم تمایل برخی چهره های سیاسی جامعه برای رعایت اصول و مبانی اخلاقی و قرارگرفتن در چهار چوب ظواهر دینی برای فریب افکار عمومی و خصوصی و نه معنویت اصیل ، که بی هیچ تحصیل آکادمیک و اکثراً در اثر موج های خود ساخته اجتماعی و یا ثروتهای باد آورده ناشی از نیل به قدرت ، به جایگاههای سیاسی دست پیدا می کنند مانند نمایندگان مجلس و شوراها و مدیران خلق الساعه، درطول سالهای اخیر باعث گردیده تا گسست چشمگیر میان مردم و مسئولین ایجاد شود و طیف مسئولان و نمایندگان مجلس و شوراهای شهر که بیشترین ارتباط را با آحاد مختلف مردم دارند و اوج این ارتباط در ایام تبلیغات برای جلب آرای مردم ظهور و بروز دارد، خواسته یا ناخواسته بر تعمیق این شکاف دامن بزنند که در این بین، دادن وعده های غیرممکن و در حقیقت سرکار گذاشتن مردم از شهروندان عادی گرفته تا خواص جامعه، به یک عادت مذموم و ناپسند مبدل شده که رفته رفته نیز بدلیل هر چه گویی غیر مسئولانه برخی افراد و عدم وجود نهاد پیگیر برای مواخذه دروغگویان ، این وضعیت بدتر و بدتر می شود تا جایی که مراجع بزرگوار تقلید بعنوان چشم و چراغ های ناظر و حاضر جامعه اسلامی، تاب تحمل از کف داده و به تذکر و یادآوری به مسئولین در رعایت اخلاق در سیاست و صداقت بیشتر با مردم ناگزیر می شوند.

لذا پیشنهاد می گردد ستادی نامحسوس در همه مراکز استانها و شهرها زیر نظر نمایندگان محترم ولی فقیه و ائمه محترم جمعه و جماعات بطور کاملا کارشناسی و حساب شده تشکیل و کلیه اظهارات و وعده و وعیدهای توخالی و غیر عملی مدیران و نمایندگان مجلس و شوراهای شهر از زمان کاندیداتوری تا انتخاب و پس از آن و در طول دوران نمایندگی و مسئولیت ، به دقت بررسی و در صورت داده شدن وعده های فریبکارانه و منفعت طلبانه از سوی نمایندگان و مسئولان، تذکر و برخورد قانونی لازم با آنان معمول گردد تا عادت شوم و دشمن پسندانه دروغگویی و فاصله اندازی بین مردم و ارکان نظام در کوتاه مدت از صحنه سیاست و جامعه ایران از بین برود . مسعود برزگر جلالی