آرمان تبریز-شهردار تبریز از فداکاری و تلاش مجدانه نیروهای آتش نشانی در عملیات حریق بازار تبریز قدردانی کرد.

آرمان تبریز-شهردار تبریز از فداکاری و تلاش مجدانه نیروهای آتش نشانی در عملیات حریق بازار تبریز قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار ما از تبریز، ، ایرج شهین باهر بامداد پنجشنبه پس از اعلان خبر اطفاء کامل حریق در سرای دودری بازار تبریز افزود: شامگاه چهارشنبه بار دیگر جهاد و از خود گذشتگی غیورمردانی نمایانگر شد که با شعله های سوزان و سرکش و بی رحم آتش در بازار بزرگ تبریز پنجه افکندند و در این راه جان شیرین خود را به خطر انداختند.

شهردار تبریز ادامه داد: کار طاقت فرسا و جهادی آتش نشانان زمانی معنا می یابد که بدانیم در کمتر از پنج ساعت آتش سوزی مهیب بازار تبریز مهار شد و کارکنان آتش نشانی اجازه فوران و وارد شدن خسارات بیشتر به این اثر مهم تاریخی و اصناف و کسبه ساکن در آن را ندادند.

ایرج شهین باهر یادآور شد: اینجانب قدردانی و سپاس خود را از تک تک آتش نشانان زحمت کش و عزیز اعلام کرده و دست یکایک آنان را می فشارم.