آرمان تبریز-مدیرشعبه شرکت شهرک‌های کشاورزی استان آذربایجان شرقی از فراخوان متقاضیان سرمایه‌گذاری در مجتمع های گلخانه‌ای عجب شیر و ملکان به وسعت 58 هکتار خبر داد.

آرمان تبریز-مدیرشعبه شرکت شهرک‌های کشاورزی استان آذربایجان شرقی از فراخوان متقاضیان سرمایه‌گذاری در مجتمع های گلخانه‌ای عجب شیر و ملکان به وسعت ۵۸ هکتار خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما ؛مهندس میرخلیل هاشمی در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این مطلب گفت: شرکت شهرک‌های کشاورزی در نظر دارد متناسب با موقعیت، مساحت ، مستحدثات و وضعیت موجود مجتمع های گلخانه ای عجب شیر (۱۶۹۸۶۰ مترمربع) و ملکان (۴۱۰۰۰۰مترمربع) را به متقاضیان واگذار نماید.

وی با بیان اینکه به هر شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی ، بخشی از شهرک کشاورزی گلخانه‌ای در دوشهرستان فوق واگذار خواهد شد افزود: واگذاری با ملحوظ داشتن زیرساخت ها و مستحدثات انجام و وضعیت موجود به صورت  قرارداد اجاره به شرط تملیک و برابر مقررات انجام خواهد شد و حق تفکیک و نحوه تفکیک شهرک کشاورزی گلخانه‌ای و قطعات آن برای شرکت شهرکهای کشاورزی محفوظ است.

مهندس هاشمی با بیان اینکه نرخ واگذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین که ۳۰ درصد آن هنگام انعقاد قرارداد و مابقی حداکثر طی ۶ قسط هر شش ماه یکبار از متقاضی دریافت می‌شود افزود: متقاضیان بایستی علاوه بر توانایی فنی و مالی برای ایجاد زیرساخت ها، توانایی تأمین حداقل ۲۰ درصد آورده و وثایق لازم برای اخذ تسهیلات بانکی به منظور ایجاد سازه‌ها را داشته باشند.

وی با بیان اینکه بازدید متقاضیان از محل  شهرک کشاورزی و قطعات مورد تقاضا الزامی بوده زیرا واگذاری با وضعیت موجود بوده و هیچگونه ادعایی پس از آن قابل پذیرش نمی باشد ادامه داد: متقاضیان مؤظف هستند برنامه زمانبندی اجرای عملیات تکمیل زیر ساخت ها و سازه ها را در قالب زمانبندی معین ارائه و اجرای آن را در مدت تعیین شده تعهد نمایند.

مدیرشعبه شرکت شهرک‌های کشاورزی استان با اشاره به اینکه عرصه مورد واگذاری و مستحدثات آن منحصراً جهت احداث شهرک کشاورزی گلخانه ای واگذار می گردد و  متقاضیان حق تغییر کاربری اراضی مورد واگذاری را ندارند ادامه داد: صدور سند بنام سرمایه گذار منوط به اتمام و به بهره برداری رساندن طرح در زمان تعیین شده و تحقق سایر شروط مندرج در  قرارداد می باشد.

وی با بیان اینکه وظایف هدایت، راهبری، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر توسعه زیرساخت‌ها و اداره امور مجتمع و شهرک‌های کشاورزی گلخانه‌ای بر عهده این شرکت می‌باشد افزود: شرکت کنندگان در فراخوان می‌بایست آئین نامه های مربوط به معاملات دولتی و نیز قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی را مد نظر قرار داده و رعایت نمایند.

مهندس هاشمی با اشاره به اینکه در شرایط مساوی اولویت با متقاضیان و سرمایه گذاران بومی خواهد بود افزود: متقاضیان می‌توانند از روز چهارشنبه مورخ ۲۴ بهمن لغایت روز شنبه مورخ ۴ اسفند بمدت ۷ روز کاری، با مراجعه به سایت شرکت به آدرس www.apcp.ir  فرم ثبت نام را دریافت و پس از تکمیل با همراه داشتن مدارک مورد نیاز به مدیریت شعب شرکت شهرکهای کشاورزی در استان آذربایجان شرقی(اتاق ۴۶۸) و یا به شرکت شهرک های کشاورزی به آدرس تهران خیابان شهید عباسپور(توانیر) نبش کوچه گیتا پلاک ۸ مدیریت تملک و واگذاری و یا کمیسون معاملات شرکت تحویل نمایند.