آرمان تبریز -شهردار منطقه ۶ تبریز گفت: توسعه شهرک مبل و خودرو از اولویت های شهرداری منطقه ۶ تبریز است.

آرمانن تبریز شهردار منطقه ۶ تبریز گفت: توسعه شهرک مبل و خودرو از اولویت های شهرداری منطقه ۶ تبریز است.

به گزارش خبرنگار ما از تبریز،مشکلات شهرک مبل و خودرو در شهرداری منطقه ۶ تبریز بررسی و رسیدگی شد.

در نشست مشترک شهردار، معاونین و مدیران منطقه با مشاور شهردار تبریز و مدیر حقوقی و مدیرعامل مشارکت سرمایه گذاری شهرداری تبریز؛ مشکلات شهرک مبل و خودرو بررسی و تصمیم های لازم اتخاذ شد.

سامان احمدزاده در این نشست به ضرورت تسریع در پیشرفت عملیات عمرانی و توسعه شهرک مبل و خودرو تاکید کرد و افزود: توسعه شهرک مبل خودرو از اولویت های منطقه ۶ تبریز است و در این راستا از هیچ تلاشی کوتاهی نمی کنیم.

در این راستا اولویت های اجرای تاسیسات برقی و نیرو رسانی، اجرای طرح میدان اصلی و مشکلات قراردادها بررسی و تصمیم گیری لازم انجام شد.