آرمان تبریز-معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی شهرداری‌های استان را متولی اصلی مدیریت پسماند دانست و بر دفاع از حقوق شهروندی در این زمینه تاکید کرد.

آرمان تبریز-معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی شهرداری‌های استان را متولی اصلی مدیریت پسماند دانست و بر دفاع از حقوق شهروندی در این زمینه تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛جواد رحمتی در جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان، بر توجه بیش از پیش به مدیریت پسماندهای شیمیایی و دارویی بیمارستان‌ها و مطب‌ها توسط دانشگاه علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی تاکید کرد.

وی، اجرای ماده ۱۲ قانون مدیریت پسماند در خصوص مطابقت محل‌های دفع زباله براساس ضوابط زیست محیطی را لازم دانست و طرح جمع‌آوری اصولی زباله از منازل و بیمارستان‌ها با رعایت اصول زیست محیطی را متذکر شد.

رحمتی همچنین با اشاره به اینکه نخاله‌های ساختمانی جدا از ایجاد مناظر نامناسب در حاشیه شهرها، در مواقع سیلاب نیز خطرات و خسارات زیادی را به بار می‌آورد، گفت: به منظور مدیریت و کنترل این پدیده، ۴ نخاله‌گاه در شهر تبریز راه‌اندازی و سامان‌دهی می‌شود.

در این نشست پس از تبادل نظر اعضای کارگروه مدیریت پسماند، مسئولیت جمع‌آوری، بی‌خطرسازی، تفکیک از مبداء و مدیریت پسماندهای پزشکی به شهرداری‌ محول شد.