آرمان تبریز-شهردار تبریز گفت: ساخت و ساز غیرمجاز و وجود مناطق حاشیه نشین در تبریز، از حدود ۶۰ سال قبل آغاز شده و هم اکنون حدود ۴۰۰ هزار نفر در این مناطق زندگی می کنند.

آرمان تبریز-شهردار تبریز گفت: ساخت و ساز غیرمجاز و وجود مناطق حاشیه نشین در تبریز، از حدود ۶۰ سال قبل آغاز شده و هم اکنون حدود ۴۰۰ هزار نفر در این مناطق زندگی می کنند.

به گزارش خبرنگار ما، ایرج شهین باهر در یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز اظهار داشت: شهرداری وظیفه جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز را به عهده دارد اما باید بررسی شود که چرا و چگونه ساخت و ساز غیرمجاز انجام می شود.

وی ادامه داد: این نوع ساخت و سازها شبانه انجام می شود و باید با سازندگان آن که اصلی ترین عامل ایجاد ساخت و ساز غیرمجاز هستند، برخورد جدی شود نه اینکه مورد حمایت باشند و انشعابات به آنها تعلق بگیرد.

شهردار تبریز با بیان اینکه احداث مسکن برای حاشیه نشینان از اولویت های شهرداری است، عنوان کرد: ما بیش از یک سال است که برای احداث مسکن با همکاری شرکت های وابسته به شهرداری اعلام آمادگی کرده ایم. در بحث بازآفرینی شهری، دولت باید زمین مورد نیاز را برای احداث مسکن در اختیار شهرداری قرار دهد که متاسفانه در قبال این کار از شهرداری پول می خواهند.

وی افزود: در این راستا شورای شهر باید دستگاه های متولی را آگاه کند که در این حوزه وظایفی دارند. با طرح اخیر ریاست جمهوری، دستگاه ها باید زمین های خود را در بحث بازآفرینی شهری در اختیار شهرداری قرار دهند.

ایرج شهین باهر گفت: دستگاه های متولی باید کمک کنند تا در بازآفرینی شهری، حداقل چهار هزار مسکن برای انتقال حاشیه نشینان به این مساکن احداث شود.