آرمان تبریز-رابط فرهنگی شهرستان آذرشهر در این جشنواره گفت: پارسال در هشتمین جشنواره تقریبا ۲۵۰۰ علاقمند به امر کتاب و کتابخوانی در سطح شهرستان آذرشهر شرکت کرده بودند که امیدواریم امسال تعداد شرکت کنندگان دو برابر شود.

آرمان تبریز-رابط فرهنگی شهرستان آذرشهر در این جشنواره گفت: پارسال در هشتمین جشنواره تقریبا ۲۵۰۰ علاقمند به امر کتاب و کتابخوانی در سطح شهرستان آذرشهر شرکت کرده بودند که امیدواریم امسال تعداد شرکت کنندگان دو برابر شود.
به گزارش خبرنگار ما از آذرشهر،حسن بلندی با اشاره به اینکه که تعداد ۱۲ عنوان کتاب برای این دوره از جشنواره در نظر گرفته شده است اظهار داشت: نهمین جشنواره در سه بخش کشوری، استانی و شهرستانی و در رده های سنی کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال برگزار خواهد شد.
وی تصریح کرد: خانواده ها میتوانند به صورت خانوادگی در این چالش کتابخوانی شرکت کنند و از جوایز نقدی و نفیس آن بهره مند شوند.
بلندی افزود: در بخش کودکان رقابت در قالب مسابقه نقاشی برگزار خواهد شد و در سایر رده های سنی به دو صورت مطالعه کتاب های مشخص شده و یا شرکت در پویش کتاب خوان که علاقه مندان می توانند از طریق معرفی این جشنواره و کتاب ها از طریق فضای مجازی در این مسابقات شرکت کنند.
وی در پایان یادآور شد: علاقه مندان به شرکت در این جشنواره می توانند به کتابخانه واقع در شهر یا روستای محل زندگی خود در محدوده شهرستان آذرشهر مراجعه کنند. مهدی دهقانی خبرنگار آرمان در آذرشهر