آرمان تبریز،کشاورزان و سیفی کاران شهرستان ملکان از طرح آبیاری نواری استقبال خوبی کرده اند.

آرمان تبریز،کشاورزان و سیفی کاران شهرستان ملکان از طرح آبیاری نواری استقبال خوبی کرده اند.

به گزارش  خبرنگار ما؛ این طرح که از ۳ سال پیش برای صرفه جویی در مصرف آب در این شهرستان اجرا شده است هم اکنون در اکثر مزارع گوجه فرنگی و پیاز به روش نواری راه اندازی می شود.
کشاورزان شهرستان ملکان به این نتیجه رسیده اند که با وجود بارندگی خوب امسال هم باید در مصرف آب صرفه جویی کنند.
به گفته مدیر جهاد کشاورزی ملکان سال گذشته ۸۰ درصد اراضی گوجه فرنگی و پیاز به روش آبیاری نواری مجهز شده بود که امسال این مقدار به ۹۵ درصد افزایش خواهد یافت و سعی ب راین است که همه ۷۰۰هکتار کشت گوجه فرنگی و پیاز با روش نواری آبیاری شوند. .
حسن علیوند افزود : با اجرای این طرح در مزارع گوجه فرنگی و پیاز حدود ۵ میلیون متر مکعب آب در سال در شهرستان ملکان صرفه جویی می شود.