آرمان تبریز-مدير روابط عمومي مرکز آموزشي درماني امام رضا (ع) تبريز،گفت : بر اساس توافقي که با مرکز آموزشي درماني شهيد مدني داشتيم روز و زمان ملاقات بيماران دو مرکز تغيير يافت.

آرمان تبریز-مدیر روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز،گفت : بر اساس توافقی که با مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی داشتیم روز و زمان ملاقات بیماران دو مرکز تغییر یافت.
به گزارش خبرنگار ما،خسرور آقاپور مدیر روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز اظهار داشت: به منظور کاهش بار ترافیک در خیابانهای منتهی به مراکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) و شهید مدنی تبریزمقررگردیده تا روزهای زوج مختص بیمارستان امام رضا (ع) و روزهای فرد برای بیمارستان شهید مدنی برای ملاقات و عیادت هموطنان از بیماران بستری در این دو مرکز در نظر گرفته شده است.
آقاپور افزود: در راستای رفاه حال بیماران و نیز رعایت حقوق بیماران که همان ایجاد فضایی مناسب و توأم باآرامش برای بیماران عزیز می باشد این توافق حاصل و زمان ملاقات ها تعیین گردید.
وی ادامه داد: ملاقات بیماران در مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع) روزهای شنبه،دوشنبه،چهارشنبه و جمعه از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ در نظر گرفته شده است.
مدیر روابط عمومی مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز اضافه کرد: براساس زمانبندی فوق زمان ملاقات از بیماران در بخش آی سی یو از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۰۰ در روزهای زوج در نظر گرفته شده است.
آقاپور با اشاره به اینکه در زمان ملاقات ترافیک در خیابانهای منتهی به این بیمارستان سنگین می شود ابراز داشت: با توجه به اینکه این مرکز بزرگترین مرکز جنرال شمالغرب است از این رو حجم مراجعات علی الخصوص ارجاع بیماران ( ترومایی،مصدومین سوانح رانندگی و حتی ارجاعی از شهرستانها ) با آمبولانس به این مرکز بوده و امیدواریم با اجرایی شدن این طرح با کاهش بار ترافیکی در انتقال بیماران در سریعترین زمان ممکن بتوانیم بر تسریع روند درمان بیماران کمک کنیم
مدیر روابط عمومی بیمارستان امام رضا (ع) تبریز در خصوص آغاز اجرای این طرح گفت: این طرح از روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت و همزمان باآغاز ماه مبارک رمضان در روزها و ساعت تعیین شده اجرا خواهد شد.
آقاپور افزود: اعمال این طرح برای هم میهنان محدودیت نبوده بلکه در راستای ارتقای کیفیت خدمات درمانی می باشد از این رو از تمام هموطنان خواهشمندیم با حصول اطلاع از زمان و روزهای ملاقات به این مرکز مراجعه کرده و با این کار مقدمات ارائه خدمات درمانی با کیفیت را برای همکاران کادر درمان فراهم نمایند.