آرمان تبریز-احتمالا شما هم در مراجعه به برخی ادارات دیده اید که بالای سر رییس یا معاون یا کارمند عادی نوشته ای نصب شده که در واقع یک ماده قانونی است تا حواس ارباب رجوع جمع باشد و با توهین و پرخاش برای خودش دردسر ایجاد نکند.

آرمان تبریز-احتمالا شما هم در مراجعه به برخی ادارات دیده اید که بالای سر رییس یا معاون یا کارمند عادی نوشته ای نصب شده که در واقع یک ماده قانونی است تا حواس ارباب رجوع جمع باشد و با توهین و پرخاش برای خودش دردسر ایجاد نکند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛توهین البته تعریف حقوقی خاص خود را دارد و هر اعتراض و انتقادی توهین به حساب نمی آید اما ملاحظه این نوشته معمولا این حس را ایجاد می کند که کارمند مربوطه می خواهد به ارباب رجوع بگوید دست از پا خطا نکن!

ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی از این قرار است: «هرکس با توجه به سمت‌ یکی از روسای سه قوه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به‌سبب آن توهین کند، به سه تا ۶ ماه حبس یا تا (۷۴) ضربه‌شلاق یا پنجاه ‌هزار تا یک ‌میلیون‌ ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»

دوست صاحب رسانه ای اما حکایت متفاوتی را بازگفت. این که به دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه کرده و در برابر خود نه این ماده قانونی را که به صراحت به قضات هم اشاره کرده که یک ماده دیگر از همان قانون را دید:

ماده ۵۷۰– «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

این که به جای ماده قبلی این ماده در معرض دید مراجعین است اقدام بسیار شایسته ای است و کاش دولت دستور دهد همۀ ادارات دولتی این ماده قانونی را در برابر چشم مراجعین قرار دهند.

انصاف این است که هیچ قانونی تا این حد صریح و روشن درباره آزادی اشخاص سراغ نداریم و جا دارد همه دربارۀ آن آگاه شوند.منبع عصرایران