آرمان تبریز-مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی در بازدید از توانمندی های نیروگاه حرارتی تبریز گفت: فرهنگ سازی مدیریت مصرف جزء اولویت های موضوعی برنامه سازی در رسانه ملی است.

آرمان تبریز-مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی در بازدید از توانمندی های نیروگاه حرارتی تبریز گفت: فرهنگ سازی مدیریت مصرف جزء اولویت های موضوعی برنامه سازی در رسانه ملی است.
مرتصی صفری افزود:صنعت برق یکی از صنایع زیر بنایی کشور و از محورهای توسعه یافتگی است‌.
وی ادامه داد در امر فرهنگ سازی باید مردم را با نحوه و میزان تولید ، شیوه دسترسی و چگونگی توزیع و مصرف آشنا کرد.
صفری تصریح کرد؛ روند مصرف برق در بین مردم نیاز به اصلاح و بازنگری دارد.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی تاکید کرد ؛ صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی در تلاش برای کمک به رفع موانع تولید در استان است.
وی ادامه داد ؛با تولید برنامه های مشارکتی می توان توانمندی های صنعت برق را معرفی و با فرهنگ سازی مناسب به مصرف بهینه برق در جامعه کمک کرد.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی در پایان افزود :امیدوارم با تعامل و همکاری دو جانبه شاهد موفقیت های خوب در مصرف بهینه برق و صرفه جویی باشیم.