آرمان تبریز تصادف شدید چند خودرو از جمله تریلر،خاور،نیسان وانت  و پراید همزمان در یک مسیر و عملیات نجات و اطفا حریق توسط ماموران آتش نشانی شهرداری ممقان. ایلخیچی و هلال احمر/مهدی دهقانی

آرمان تبریز تصادف شدید چند خودرو از جمله تریلر،خاور،نیسان وانت  و پراید همزمان در یک مسیر و عملیات نجات و اطفا حریق توسط ماموران آتش نشانی شهرداری ممقان. ایلخیچی و هلال احمر/مهدی دهقانی