آرمان تبریز-سرویس اقتصادی -نماینده مردم کرج و آسارا در مجلس گفت: از زمان وقوع حادثه هواپیما ارتش در فرودگاه فتح کرج، هیچ گزارشی در این رابطه از سوی ارتش به دست ما نرسیده است، زیرا جعبه سیاه هواپیما در اختیار ارتش است.

آرمان تبریز-سرویس اقتصادی -نماینده مردم کرج و آسارا در مجلس گفت: از زمان وقوع حادثه هواپیما ارتش در فرودگاه فتح کرج، هیچ گزارشی در این رابطه از سوی ارتش به دست ما نرسیده است، زیرا جعبه سیاه هواپیما در اختیار ارتش است.

عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ؛با اشاره به آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیمای ارتش در فرودگاه فتح کرج، گفت: تاکنون جمع بندی جامع و کاملی درباره علل بروز حادثه و مقصران احتمالی هدایت هواپیما به سمت فرودگاه فتح صورت نگرفته است.

هواپیماها به هیچ وجه نمی توانند در فرودگاه فتح فرود بیایند

نماینده مردم کرج و آسارا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فرودگاه فتح منطقه ای برای فعالیت هلی کوپتر است و به هیچ وجه هواپیماها نمی توانند در این فرودگاه فرود بیایند.

دو نظریه احتمالی درباره علل سقوط هواپیماهای ارتش در فرودگاه فتح

در شرایط کنونی دو رویکرد درباره علل سقوط هواپیماهای ارتش در فرودگاه فتح وجود دارد، نخست آنکه برج مراقبت به اشتباه، این هواپیما را به جای فرود در فرودگاه پیام کرج، در فرودگاه فتح به زمین نشانده است، رویکرد دوم این است که شاید با توجه به نزدیک بودن باند دو فرودگاه، خلبان به اشتباه در فرودگاه فتح فرود آمده است

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی دو رویکرد درباره علل سقوط هواپیماهای ارتش در فرودگاه فتح وجود دارد، نخست آنکه برج مراقبت به اشتباه، این هواپیما را به جای فرود در فرودگاه پیام کرج، در فرودگاه فتح به زمین نشانده است، رویکرد دوم این است که شاید با توجه به نزدیک بودن باند دو فرودگاه، خلبان به اشتباه در فرودگاه فتح فرود آمده است.

فاصله میان دو فرودگاه پیام و فتح حدود ۷ کیلومتر است

اکبریان ادامه داد: در شرایط کنونی این سوال مطرح می شود که فاصله میان دو فرودگاه پیام و فتح حدود ۷ کیلومتر است، حال بر اساس اصول پرواز، هواپیما در زمان و پرواز و فرود حتی نباید یک سانتی متر اشتباه برود، حال چگونه امکان دارد که یک هواپیما این مسافت را به اشتباه پرواز کند.

جعبه سیاه هواپیما بوئینگ ۷۰۷ در اختیار ارتش است/ تاکنون گزارشی درباره علل بروز حادثه ارائه نشده است

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: از زمان وقوع حادثه هواپیما ارتش در فرودگاه فتح کرج، هیچ گزارشی در این رابطه از سوی نیروی هوایی ارتش به دست ما نرسیده است، زیرا جعبه سیاه هواپیما در اختیار این نیرو است.

پایان پیام

  • منبع خبر : خانه ملت