آرمان تبریز-یادواره سزلشگرشهیدحسن شفیع زاده با سخنرانی سردار محمدجعفر اسدی در مصلای امام خمینی تبریز روز پنجم اردیبهشت ماه برگزار می شود.

آرمان تبریز-یادواره سزلشگرشهیدحسن شفیع زاده با سخنرانی سردار محمدجعفر اسدی درمصلای امام خمینی تبریز روز پنجم اردیبهشت ماه برگزار می شود.