آرمان تبریز-شهردار منطقه ۷ تبریز گفت: مشکل آب گرفتگی معابر همواره در فصول بارندگی از جمله مشکلات اساسی بوده که عملیات اتصال فاز۲ و ۳ کانال رواسان با هدف دفع سیلاب و آبهای سطحی منطقه توسط معاونت فنی و عمرانی این شهرداری شروع شده است.

آرمان تبریز-شهردار منطقه ۷ تبریز گفت: مشکل آب گرفتگی معابر همواره در فصول بارندگی از جمله مشکلات اساسی بوده که عملیات اتصال فاز۲ و ۳ کانال رواسان با هدف دفع سیلاب و آبهای سطحی منطقه توسط معاونت فنی و عمرانی این شهرداری شروع شده است.

به گزارش  خبرنگار ما در تبریز؛ علی فرخی با اعلام این خبر گفت: با هدف هدایت و کنترل آب‌های سطحی و جلوگیری از بروز سیلاب شهری و همچنین توسعه خدمات شهری عملیات اتصال فاز ۲و ۳ کانال رواسان با جدیت تمام در حال پیگیری است .

وی افزود: آب گرفتگی معابر همواره در فصول بارندگی از جمله مشکلات اساسی بوده که احداث کانال رواسان در ۳ فاز مختلف با هدف دفع سیلاب و آبهای سطحی منطقه صورت گرفته و در حال حاضر نیز عملیات اتصال فاز ۲و ۳ توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه۷ شروع شده است.