آرمان تبریز-معاونت عمران شهرداری منطقه ۲ تبریز در راستای بهسازی مسیرهای پیاده روی شهروندان اقدام به کف سازی ضلع شرقی پارک ائل گلی کرد.

آرمان تبریز-معاونت عمران شهرداری منطقه ۲ تبریز در راستای بهسازی مسیرهای پیاده روی شهروندان اقدام به کف سازی ضلع شرقی پارک ائل گلی کرد.

به گزارش خبرنگار صلاح مسیر پیاده روی ضلع شرقی پارک ائل گلی با جایگزینی کف پوش های جدید به طول تقریبی ۲۰۰ متر در حال اجرا است.

همچنین تغییر و بهسازی کف پوش های مقابل فروشگاه رفاه در حوزه استحفاظی شهرداری منطقه ۲ تبریز به طول تقریبی ۵۰ متر مربع  و جدول گذاری به جهت هدایت آب های سطحی به طول ۱۰ متر مربع  در همین مسیر از دیگر اقدامات معاونت عمران شهرداری منطقه ۲ به شمار می رود.