گزارش تصویری از بازدید خبرنگاران تبریز از شرکت تراکتور سازی ایران در تبریز 23 اسفندماه