آرمان تبریز- سید مرتضی نیرومند اسکویی بمناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی در محل کارخانجات مهر اصل مستقر در شهرک صنعتی شهید سلیمی گفت: حدود ۱۲ هکتار گلکاری و چمن کاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان اجرا شده است.

آرمان تبریز- سید مرتضی نیرومند اسکویی بمناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی در محل کارخانجات مهر اصل مستقر در شهرک صنعتی شهید سلیمی گفت: حدود ۱۲ هکتار گلکاری و چمن کاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان اجرا شده است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز ؛سیدمرتضی نیرومند اسکویی در خصوص عملکرد سال ۱۳۹۹، با اشاره به احداث یک هکتار فضای سبز در شهرک‌های صنعتی شهید نیرومند اسکویی و شهید سلیمی به تعداد ۱۲۰۰ اصله نهال، اظهار کرد: مساحت کل فضای سبز در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، در حال حاضر در حدود ۳۳۲ هکتار می باشد که در حدود تعداد ۳۳۰.۰۰۰ اصله درخت کاشته شده است.

وی با اشاره به برنامه سال ۱۴۰۰ در راستای توسعه فضای سبز شهرک‌های صنعتی استان، افزود: احداث پنج هکتار فضای سبز در شهرک‌های صنعتی بعثت و قزلجه میدان و غرس بیش از ۵۰۰۰ اصله نهال در دستور کار قرار دارد.

نیرومند اسکویی خاطرنشان کرد: مقدار آبیاری قطره‌ای اجرا شده نیز در حدود ۲۵۲ کیلومتر بوده و در راستای حفاظت از منابع آبی و جلوگیری از هدررفت آب، در حال نوسعه می باشد.