آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی از باب همراهی مردم شریف کلانشهر تبریز در رعایت الگوی مصرف آب و صرفه جویی اطلاعیه قدردانی صادر نمودند.

آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی از باب همراهی مردم شریف کلانشهر تبریز در رعایت الگوی مصرف آب و صرفه جویی اطلاعیه قدردانی صادر نمودند.
« اطلاعیه »
با عنایت به همراهی مردم شریف و گرانقدر کلانشهر تبریز در صرفه جویی آب و اجتناب از مصارف غیر ضروری که پیرو اطلاعیه این شرکت با توجه به کاهش ظرفیت خط زرینه رود انجام شد .خوشبختانه با تلاش همکاران محترم ، شاهد حداقل افت فشار آب ، بدون قطعی در مناطق مختلف تبریز بودیم لذا برخود لازم میدانم مراتب تقدیر و تشکر خود را از هموطنان و همشهریان عزیز که با رعایت کامل و ستودنی خود این امر را میسر ساخته اند ابراز نمایم .
علیرضا ایمانلو
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل