آرمان تبریز-شهردار منطقه ۲ تبریز از پیشرفت ۵۵ درصدی عملیات احداث رمپ شمال غربی پل اتحاد ملی به جاده ائل گلی، خبر داد.

آرمان تبریز-شهردار منطقه ۲ تبریز از پیشرفت ۵۵ درصدی عملیات احداث رمپ شمال غربی پل اتحاد ملی به جاده ائل گلی، خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛باقر خوشنواز شهردار منطقه ضمن تشریح روند عملیات اجرایی رمپ شمال غربی پل اتحاد ملی به جاده ائل گلی، از پیشرفت ۵۵ درصدی این رمپ که از پروژه های همجوار و مکمل پل همسان کابلی تبریز محسوب می شود، خبر داد و گفت: برای سرعت بخشیدن به احداث این رمپ، عملیات همزمان مخلوط ریزی، دیواره سنگی و جدول گذاری آن در حال اجراست.

شهردار منطقه ۲ در ادامه توضیحات خود احداث رمپ شمال غربی پل اتحاد ملی به جاده ائل گلی را بطول ۴۰۰ متر و عرض ۱۲ متر توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه اعلام کرد و افزود: با احداث این رمپ در مرکزی ترین مسیر عبوری شهر، شهروندان تبریز تردد بدون ترافیکی خواهند داشت.