آرمان تبریزبه همت جهادگران گروه جهادی شهید عزیززاده بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، خدمات تخصصی دندانپزشکی و پزشکی به زندانیان زندان مرکزی کلانشهر تبریز ارائه شد.

آرمان تبریزبه همت جهادگران گروه جهادی شهید عزیززاده بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، خدمات تخصصی دندانپزشکی و پزشکی به زندانیان زندان مرکزی کلانشهر تبریز ارائه شد.
به گزارش خبرنگار ما؛ در راستای همکاری فی مابین مدیرکل زندان های استان و ریاست زندان تبریز با بسیج سازندگی آذربایجان شرقی، ۲۲ پزشک زن و مرد عضو گروه جهادی، در این طرح با حضور در زندان مرکزی تبریز، علاوه بر خدمات پزشکی و دندانپزشکی ، به پایش سلامتی زندانیان پرداختند.
سرهنگ پاسدار اسکندری مسئول بسیج سازندگی استان، حسین مددی مدیر حرکت های جهادی بسیج سازندگی، مسئولین گروه جهادی، مدیر کل زندانهای استان و رئیس زندان تبریز در ابتدای شروع این طرح، به همکاری مداوم و استفاده از ظرفیت های گروههای جهادی برای ارائه خدمات بهتر به زندانیان تأکید کردند.
گفتنی است که گروه جهادی شهید عزیززاده دانشگاه علوم پزشکی تبریز، از بدو تشکیل تا کنون، با حضور در مناطق محروم و کم برخوردار استان، به ویزیت رایگان بیماران و پایش سلامتی مردم می پردازند.