آرمان تبریز-خوشبختانه آسیبی به مسافران و راننده اتوبوس در اثر موج ناشی از حادثه انفجار گاز رخ نداده است.

آرمان تبریز-خوشبختانه آسیبی به مسافران و راننده اتوبوس در اثر موج ناشی از حادثه انفجار گاز رخ نداده است.
مهرتبریز-خوشبختانه هیچ آسیبی به مسافران و راننده اتوبوس در اثر موج ناشی از حادثه انفجار گاز در  ساختمان نبش پیاده راه تربیت وارد نشده است
به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه مهندس غنی زاده مدیرعامل این شرکت با اعلام خبر فوق گفت؛ عصر امروز در اثر انفجار گاز در طبقه دوم ساختمانی در نبش پیاده راه تربیت موج انفجار باعث صدمه و شکسته شدن شیشه های اتوبوس مسیر تندرو که در حال طی مسیر بطرف میدان بسیج بود گردید.
مهندس غنی زاده افزود؛خوشبختانه در اثر این حادثه هیچیک از مسافران و راننده اتوبوس فوق آسیبی ندیده اند ،  اما موج انفجار به حدی بود که باعث ترس و دلهره مسافران گردید.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه ادامه داد؛ با حضور نیروهای  بازرسی وگشت ونظارت شرکت واحد و آتش نشانی  در محل و کنترل مسافرین از نظر سلامتی و با همکاری شهروندان عزیز، مسافرین به اتوبوس دیگر منتقل و اتوبوس آسیب دیده به مجتمع تعمیرگاهی شرکت واحد منتقل گردید.