آرمان تبریز- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز از اجرای پروژه برق رسانی به خیابان جدیدالاحداث شهدای ارتش، توسط امور برق روشنایی خبر داد.

آرمان تبریز- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز از اجرای پروژه برق رسانی به خیابان جدیدالاحداث شهدای ارتش، توسط امور برق روشنایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما از تبریز، در مورد این پروژه گفت: احداث چندین دستگاه پست هوایی، ساماندهی شبکه های فشار متوسط، ایجاد شبکه هوایی ۲۰ کیلو ولت، نصب پایه دکوراتیو و فونداسیون روشنایی معابر از جمله اقدامات انجام شده توسط امور برق روشنایی برای تامین برق مورد نیاز این منطقه بود.

وی ادامه داد : احداث خط ۲۰ کیلوولت هوایی به متراژ ۷۲۰ متر در خیابان شهدای ارتش به ارزش بالغ بر یک میلیارد ریال توسط امور برق روشنایی انجام شده است.

وی در خصوص پست‌های برق احداث شده در خیابان شهدای ارتش، گفت: دو دستگاه پست هوایی به ارزش ۷۲۲ میلیون ریال در این خیابان نصب و به بهره برداری رسید.

وی در ادامه توضیحات خود در خصوص پروژه خیابان شهدای ارتش، اظهار داشت: مبلغ کل این پروژه ۵۷ میلیارد ریال بود که از این مبلغ دو میلیارد ریال به احداث شبکه روشنایی معابر به متراژ ۶۰۰ متر و همچنین نصب پایه های دکوراتیو و ایجاد فوندانسیون روشنایی معابر  اختصاص یافت.