آرمان تبریز-معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز گفت: شهرداری تبریز توجه ویژه ای به ارتقای کیفیت پروژه های عمرانی دارد.

آرمان تبریز-معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز گفت: شهرداری تبریز توجه ویژه ای به ارتقای کیفیت پروژه های عمرانی دارد.

به گزارش خبرنگار ما ،محمد حسین اسحقی صبح امروز در جلسه شورای شهر تبریز گفت: ۴۵ پروژه عمرانی بالای ۵۰۰ میلیون تومان در شهرداری تبریز داریم که شش پروژه از این تعداد به دلایل تملک و یا افزایش هزینه های ساخت غیرفعال هستند ولی بقیه آنها با سرعت در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت ها طی سال گذشته باعث غیرفعال شدن برخی از پروژه ها شد افزود: با این اوصاف عملیات احداث دیگر پروژه ها درحال پیشرفت است و شهرداری تبریز در کنار سرعت اجرای پروژه ها توجه ویژه ای نیز به کیفیت آنها دارد.

وی با تاکید بر اینکه پروژه های عمرانی با اولویت مشخص شده شناسایی و اجرا می شود، ابراز داشت: ۳۵۹ مناقصه برگزار کرده ایم که ۸۸.۵ درصد از آنها به صورت عمومی و آزاد بوده است.

 اسحقی در خصوص کیفیت آسفالت تولیدی در کارخانه سازمان عمران شهرداری تبریز گفت: آسفالت تولیدی شهرداری تبریز کیفیت خیلی بالایی دارد و برای آسفالت ریزی اولویت بندی هایی مشخص شده و طبق برنامه پیش می رود.

معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز افزود: ۱۴۰ هزار تن آسفالت در سازمان عمران طی سال گذشته با کیفیت خوبی تولید و در سطح شهر توزیع و پخش شد.

وی گفت: در هیچ کلانشهری استانداردهای آسفالت تولیدی به اندازه کارخانه سازمان عمران شهرداری تبریز نیست.