آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز از مشترکین خاص که حساسیت ویژه ای نسبت به قطعی برق دارند خواست تا این موضوع را به شرکت اطلاع دهند.  

آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز از مشترکین خاص که حساسیت ویژه ای نسبت به قطعی برق دارند خواست تا این موضوع را به شرکت اطلاع دهند.

به گزارش خبرنگار ما از تبریز، عادل کاظمی در خصوص مشترکین حساس نسبت به قطعی برق اظهار داشت: مشترکینی که قطعی برق آنها موجب بروز حوادث غیر قابل پیش بینی و غیر قابل جبران برای ایشان می شود، می‌توانند موضوع را به صورت کتبی با ارائه دلایل مربوطه به شرکت توزیع نیروی برق تبریز اطلاع دهند.

وی تصریح کرد: در این راستا، ترتیبی اتخاذ شده که به هنگام واگذاری انشعاب و عقد قرارداد با مشترکین جدید، این موضوع به ایشان اطلاع رسانی شود.

همچنین وی ادامه داد: مشترکین قبلی نیز می‌توانند، در صورت داشتن حساسیت ویژه و مستدل در رابطه با قطعی برق، مراتب را به صورت کتبی به شرکت توزیع نیروی برق تبریز اعلام نمایند.

وی افزود: مشترکین خانگی، صنعتی، تجاری و کشاورزی که قطعی برق میتواند موجب ایجاد ضرر و زیان جبران ناپذیر مالی یا جانی برای ایشان شود مشمول این برنامه  می باشند.