آرمان تبریز-سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه۹ گفت: بستر لازم برای دریافت و بهره برداری از ایده ها و طرح های نوین در حوزه شهرسازی و معماری شهری شهرداری منطقه۹ فراهم است.

آرمان تبریز-سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه۹ گفت: بستر لازم برای دریافت و بهره برداری از ایده ها و طرح های نوین در حوزه شهرسازی و معماری شهری شهرداری منطقه۹ فراهم است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ محمد رشتبری اظهار داشت: رفع نیازهای روحی و روانی شهروندان در طراحی و ساخت بناها از اهم موضوعاتی است که متاسفانه تاکنون مغفول مانده و در صورت بی توجهی، لطمات جبران ناپذیری را بر لایه های مختلف جامعه بر جای خواهد گذاشت.

وی شهرک خاوران را در بین شهرک های جدید الاحداث کلانشهر تبریز، نمونه ای بی نظیر معرفی کرد که رفع برخی نیازهای روحی و روانی در طراحی شهری آن پیش بینی گردیده و در احداث بناها مورد توجه مجموعه مدیریت شهری قرار می گیرد.

به گفته رشتبری هرچند توجه بیش از پیش به سرانه های عمومی، عریض بودن شبکه های ارتباطی، بن باز بودن شبکه های دسترسی مسکونی، نورگیری حداکثری قطعات مسکونی و … امتیازات قابل قبول و متمایزی برای این شهرک محسوب می شود، لکن مجموع این امتیازات، به یقین نیازهای روحی و روانی ساکنین این شهرک را  از منظر شهرسازی در آینده مرتفع نخواهد ساخت و در این راستا استفاده از سبک معماری تلفیقی متفاوت و نوین، با لحاظ نیازهای ذاتی و اعتقادی و بومی، از اهم موضوعاتی است که لازم است مجدانه مورد مطالعه قرار گرفته و اجرائی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت طراحی داخلی بناهای این شهرک و نبود هیچگونه محدودیتی در اعمال طراحی ها خاطرنشان کرد: استفاده ازفضای سبز در معماری ها و منظر شهری، به بهترین شکل و با ارائه رویکردی نوین قابل اجراست و بر این اساس، چیدمان فضاهای عمومی، خصوصی و نیمه خصوصی در قطعات مسکونی با توجه به متراژ بالای قطعات (۲۵۰ الی ۳۰۰۰ مترمربع)، به بهترین نحو قابلیت اجرایی دارد و تأثیر بسزائی در طراحی داخلی و روانی ساکنین از بعد فرهنگ معماری ایرانی دارد.

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه۹ بارقه های فکری و ذهنی ساکنین، شهروندان و طراحان این شهرک جهت بهره گیری از حصارهای نیمه شفاف همچون درخت را در عوض حصارهای دیواری متداول برای تفکیک قطعات، استفاده از پشت بام ها بعنوان فضای سبز، استفاده از فضای سبز دربالکن ها و نمای ساختمانها و تبدیل بالکن های طولی به بالکن های مربعی (حیاط کوچک) را از اهم موضوعاتی برشمرد که در صورت اعمال در طراحی معماری ها و ساخت بناهای خصوصی و عمومی، مورد استقبال  قرارگرفته و اثرات روحی و روانی مثبتی را برای ساکنین و نیز شهروندان در پی خواهد داشت.

رشتبری با بیان اینکه خوشبختانه با توجه به دید مثبت مدیریت شهرداری منطقه۹، بستر لازم برای دریافت ایده ها و افکار نوین از سوی اساتید و دانشجویان دانشگاهی، صاحبنظران و متخصصین  محترم حوزه شهرسازی و معماری شهری فراهم می باشد، تصریح کرد:  به یقین شادابی محیطی و رفع نیازهای روحی و روانی شهروندان، نتیجه اعمال این سبک معماری متفاوت درآپارتمانهای احداثی شهرک مدرن خاوران خواهد بود.