آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز گفت: شهروندان جهت نوبت گیری اینترنتی به آدرس inspection.tabriz.ir مراجعه کنند.

آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز گفت: شهروندان جهت نوبت گیری اینترنتی به آدرس inspection.tabriz.ir مراجعه کنند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، اصغر آدی بیگ در جلسه ای که با حضور رئیس ستاد مرکزی معاینه فنی و مدیران تمامی مراکز معاینه فنی شهر تبریز در سازمان ترافیک برگزار شد ضمن بیان این مطلب گفت: تمامی مراکز معاینه فنی در سطح شهر با تمامی امکانات باید آماده ارایه خدمات به شهروندان باشند و با اجرای طرح LEZ و آغاز اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فنی هیچ یک از شهروندان مشکلی در اخذ معاینه فنی نداشته باشند.

آدی بیگ افزود: با ثبت نام و نوبت دهی اینترنتی از اتلاف وقت شهروندان نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.

شهروندان محترم جهت نوبت گیری اینترنتی به آدرس htt://inspection.tabriz.ir/  مراجعه کنند.