آرمان تبریز- بدنبال برودت نسبي هوا و افزايش مصرف گاز طبيعي و بمنظور ممانعت از خسارتهاي ناشي از هر گونه حادثه، رزمايش پدافند غيرعامل در تاسيسات اندازه گيري گاز مرند به اجرا در آمد.

آرمان تبریز- بدنبال برودت نسبی هوا و افزایش مصرف گاز طبیعی و بمنظور ممانعت از خسارتهای ناشی از هر گونه حادثه، رزمایش پدافند غیرعامل در تاسیسات اندازه گیری گاز مرند به اجرا در آمد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، فیروز خدائی، مدیر منطقه در تشریح اهداف این رزمایش گفت: متناسب با طبیعت کار و روند فعالیتها، حصول اطمینان از آمادگی روحی و روانی پرسنل و برخورداری ازسرعت عمل کارکنان در مقابله با بحرانهای احتمالی، تداوم رزمایش های امداد و نجات امری اجتناب ناپذیر و ضروری می باشد.

خدائی افزود: این رزمایش ها کارگاه آموزشی مناسبی است جهت انتقال تجربیات به یکدیگر و ارتقای سطح معلومات و دانش امدادگری که خوشبختانه این مانور طبق سناریوی از قبل تنظیم شده و با مشارکت و همکاری مقامات دولتی و اعضاء ستاد بحران منجمله نیروی انتظامی، امداد و نجات، هلال احمر و سازمان آتش نشانی و اورژانس شهرستان مرند و کشکسرای به نحو مطلوب برگزارشد.

وی شناسایی نقاط ضعف و قوت عوامل اجرایی را از اهداف این رزمایش دانست و خاطر نشان کرد: توسعه کمی و کیفی نیروی انسانی متخصص، افزایش آستانه مقاومت ملی در مقابل تهدیدات، آسیب شناسی به موقع و جلوگیری از هر گونه پیامدهای احتمالی از جمله اهداف دیگر طرحهای پدافند غیرعامل می باشد.

مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز ایران ادامه داد: در این رزمایش که با سناریوی اصابت صاعفه به ونت استک تاسیسات تقویت فشار گاز مرند وایجاد آتش سوزی وانفجار در مسیر خط لوله گاز برگزار شد، کارکنان با حضور بموقع، حریق آزمایشی را محار و مصدومین فرضی را در حداقل زمان ممکن به مراکز درمانی منتقل نمایند.

خدائی تصریح کرد: بعد از اتمام این رزمایش، مسئولین HSE   طی یک دوره کلاس آموزشی، روشها و شیوه های نوین امداد و نجات ونحوه مقابله با حوادث و واکنش در شرایط اضطراری و همچنین اطفاء حریق را برای کارکنان بصورت تئوری و عملی مطرح و بازآموزی نموده و به نقاط قوت و ضعف گروههای امدادی و مشکلات موجود در خصوص مدیریت بحران پرداختند.

مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز در پایان یادآور شد: این خودآزمایی در فصل سرما، فرصت مناسبی بود تا ضمن آگاهی از میزان آمادگی عوامل تاثیر گذار، نقاط ضعف شناسایی و نسبت به رفع موانع اقدام گردد.